Växandet har ingen given ram. Det är vi själva som sätter vårt eget värde. Min nyfikenhet finns där i alla möten och kreativa processer, både på scenen och i allt det som sker runtomkring. Mitt motto är: Följ din sanning och du kommer att nå den när tiden är mogen